Կիսամյակի ամփոփում

<<Կիսամյակի լավագույն աշակերտը>>, <<Կիսամյակի լավագույն մարզական դասարանը>>, <<Կիսամյակի լավագույն մշակութային դասարանը>> մրցույթների ամփոփում, դեկտեմբեր ամսվա լավագույն առաջադիմությամբ և կարգապահ դասարաններին

Read more