Բառապաշարի ակտիվացմանն ու ընդլայնմանն ուղղված հատուկ մանկավարժական պարապմունքներ

Գառնիի թիվ 1 հիմնական դպրոցի հատուկ մանկավարժ Տ. Ստեփանյանի անցկացրած պարապմունքը «Ձմեռ» թեմայով էր, որը նպատակ էր հետապնդում.
• Ընդհանրական հասկացության ձևավորում,
• բառապաշարի հարստացում, կապակցված խոսքի զարգացում,
• տրամաբանական մտածողության, ուշադրության զարգացում:
Պարապմունքն էլ ավելի հետաքրքիր դարձրին զննական նյութերի՝ սյուժետային և առարկայական նկարների, քարտերի, գունազարդ գրքերի կիրառումը: Իսկ տրված առաջադրանքներն ու հանելուկներն էլ ունեին խթանման նպատակ:
Հետաքրքիր մթնոլորտում անցած պարապմունքը եզրափակվեց կշռադատմամբ և աշակերտների կողմից թեմատիկ պատկերների գունազարդմամբ:

Տես նաև՝ https://www.facebook.com/profile.php?id=100003499966342&hc_ref=ARSAYQq4JZnoP8_rKfPK40ceH-QQob7lQ3VPhzxXkFvRWKSNRJ1dZ1K92aqUxyBOdvg