Կլոր սեղան՝ «Իմ երազանքների դպրոցը»

2017թ. դեկտեմբերի 12-ին Գառնիի թիվ 1 հիմնական դպրոցի աշակերտական խորհուրդը կազմակերպել էր կլոր սեղան՝ <<Իմ երազանքների դպրոցը>> թեմայով: Մասնակցում էին VI-IX դասարաններից աշակերտներ, տնօրենի ՄԿԱ գծով տեղակալ Գ. Ուրիխանյանը, ԴԱԿ Ս. Գևորգյանը: Աշակերտական խորհրդի անդամները պատրաստել էին հարցեր, որոնց պատասխաններով ամբողջանում էր թեման: Աշակերտական խորհրդի նախագահ Մ. Ստեփանյանը խնդրեց պատկերացնել, թե ինչպիսի՞ն կուզեին տեսնել իրենց դպրոցը:Աշակերտները պատասխանեցին՝ վերանորոգված, լուսավոր, դիդակտիկ պարագաներով հագեցված: Կային աշակերտներ, որոնք ցանկացան բուֆետը ընդհարձակ, սեղաններով և աթեռներով լի տեսնել: Կարգապահության մասին խոսեցին, առաջարկեցին հերթապահ աշակերտներ նշանակել բարձր դասարաններից միջանցքներում հերթապահ ուսուցիչներին օգնելու նպատակով: Դասագրքերի թեմաները ավելի մատչելի դարձնելու նպատակով առաջարկեցին 9-րդ դասարանի քիմիայի և երկրաչափության դասագրքերի վերանայում ծավալային և թեմաների ըմբռնելի դարձնելու առումով: Խոսեցին նաև ուսուցիչ-աշակերտ փոխհարաբերությունների մասին, այն, մասին, որ կարելի է բնագիտական առարկաներին ավելի շատ ժամեր տրամադրել և այլն: Հետաքրքիր և աշխույժ մթնոլորտում ավարտվեց կլոր սեղանի քննարկումը: