ՆԱԽԱԿՐԹԱՐԱՆ

   ՀԱՍՄԻԿ ՌԱՖԱԵԼԻ ԵՆԳՈՅԱՆ

Սովորել և ավարտել է Երևանի Խաչատուր Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական

համալսարանի Սկզբնական կրթության ֆակուլտետի 

<<Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա>> բաժինը:

Վերապատրաստվել է որպես դաստիարակ:

 

 

 

 

   ԱՆԻ ՍԱՄՎԵԼԻ ՂԱԶԱՐՅԱՆ

Սովորել և ավարտել է Երևանի Մովսես Խորենացու անվան համալսարանի 

Մանկավարժություն և մեթոդիկա ֆակուլտետի

<<Տարական կրթության մանկավարժություն և մեթոդիկա>> բաժինը:

Վերապատրաստվել է որպես դաստիարակ:

 

 

 

 

Նախակրթարանը հիմնադրվել է 2012թ. հոկտեմբերի 5-ին:

Առաջին տարին նախակրթարան հաճախել են 45 սան: Տարեցտարի սաների քանակը ավելացել է հասնելով 60-ի, չնայած ցանկացողների քանակը ավելի շատ է :

Նախակրթարան հաճախած երեխաները պատրաստ են հոգեպես և ֆիզիկապես, ինչպես նաև գիտելիքներով հարուստ դպրոց գնալուն: